pondělí 21. ledna 2013

Prezidentská kampaň se zvrhla v hádku o dekrety

Výňatky ze zdroje:  http://www.novinky.cz/domaci/290783-prezidentska-kampan-se-zvrhla-v-hadku-o-dekrety.html

Všechna témata o víkendu vytlačil spor Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga o vztah k dekretům prezidenta Edvarda Beneše.

Co řekl Karel Schwarzenberg:

„Uvedl jsem jasně, že Benešovy dekrety nelze zrušit, protože zpětný účinek není možný, stejně jako u Mnichovské dohody. Dějiny se nedají vrátit zpět.“ (18. ledna 2013)

„Benešovy dekrety už neplatí dvacet let, protože přijetím Listiny lidských práv a svobod přestala platnost Benešových dekretů, ovšem nebyla zrušena ex tunc, tedy od roku 45, nýbrž od okamžiku, kdy tato ústavní Listina byla přijata. A co je zrušené, nemůžu ještě jednou zrušit.“ (ČT, 17. ledna 2013)

„To, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše ocitla v Haagu.“ (ČT, 17. ledna 2013)

„To, co se v roce 45 stalo, přirozeně bylo vyhnání. ... Na druhé straně je třeba si uvědomovat, že tomu něco předcházelo.“ (Berliner Zeitung, 31. března 2007)

„Dekrety jsou dítětem své doby a nevznikly by, kdyby nebylo protektorátu. Není však pochyb, že se udály hrozné věci, o nichž je nutné diskutovat.“ (Právo, 30. prosince 2006)

„Co se tehdy stalo (myšleno odsun, pozn. ČTK), bylo velmi nelidské a ve většině nespravedlivé.“ (Radiožurnál, 25. března 2002)

Co řekl Miloš Zeman:

„Dekrety prezidenta Beneše patří minulosti - potvrdil to komisař pro rozšíření Evropské unie Günter Verheugen. Ve společném prohlášení s premiérem Zemanem řekl, že poválečné prezidentské dekrety o zbavení občanství a majetku sudetských Němců už v současnosti nemají právní účinky.“ (Český rozhlas 11. dubna 2002)

„Nelze zapomínat, že sudetští Němci byli Hitlerovou pátou kolonou, když se jednalo o zničení jediného ostrova demokracie ve střední Evropě.“ (Rakouský týdeník Profil, 21. ledna 2002)

„Odsun Němců ... byl přímým důsledkem druhé světové války.“ (Izraelský list Haarec, 18. února 2002)

„Jsou to podobné dokumenty, jako byly přijaty v řadě dalších evropských zemí po pádu nacismu, a my nemůžeme dnešním prizmatem hodnotit ducha té doby. ... Benešovy dekrety v té době byly odpovědí na plánovanou genocidu českého národa.“ (Radiožurnál, 28. února 2002)

„Já jsem byl první politik, který jasně řekl, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé, a byl jsem za to mnohokrát kritizován, a přesto jsem měl odvahu to říci prostě proto, protože si myslím, že je to pravda.“ (Radiožurnál 28. února 2002)

„V tomto smyslu byly tyto zákony jaksi jednoúčelově použity v konkrétní historické situaci, kterou nemůžeme dodatečně předělat. Protože se však tato historická skutečnost změnila, uvádí naše koncepce, že účinnost příslušných právních aktů vyhasla. Myslím si, že je to naprosto realistické konstatování, které nijak nepopírá fakt, že tyto zákony zůstávají součástí našeho právního řádu.“ (8. března 1999)

„Neznamená to, že bych souhlasil s odsunem sudetských Němců. Pokládám to za postup založený na mýtu kolektivní viny a za intelektuální nedostatečnost a neochotu selektivního přístupu k této vině. Což je ostatně záležitost, která se nestala jen po roce 1945. Domnívám se, že Československo se tímto odsunem samo ochudilo o střet kultur, o střet národností o střet různých pohledů na život.“ (Federální shromáždění 5. prosince 1991)

„Tento systém (komunismus) nevznikl 25. února 1948. Tento systém má svoje genetické kořeny minimálně v porušování demokracie po roce 1945, ať už jde o transfer německého obyvatelstva přesně v duchu stalinských migračních přesunů. ...“
(Federální shromáždění, 25. října 1990)

Co řekl Václav Klaus:

„Nacistický teror, zločiny a fanatický odpor, který Němci do poslední chvíle války kladli, násilně ukončily tisícileté soužití Čechů a Němců v českých zemích a zbořily složitě budovanou důvěru a spontánní ochotu k jeho pokračování. Vzdálily nás navzájem. Odsun německého obyvatelstva z našich zemí byl logickým vyústěním této tragické kapitoly našich dějin.“ (24. června 2012)

„Všichni víme, v jaké historické chvíli Benešovy dekrety vznikly a čeho byly důsledkem – šílené, otřesné, tragické války, kterou nevyvolalo Československo.“ (31. května 2004)

„V České republice i v Německu bychom si měli umět říci: toto se stalo, dnes už minulost nezměníme, z dnešního hlediska šlo o činy nepřijatelné. Tyto události plné násilí a lidských tragédií poznamenaly celé generace a pocity křivd v myslích řady lidí přežívají dodnes.“ (14. března 2003)

„Benešovy dekrety jsou skutečně jenom nástroj, ty nejsou cíl sám o sobě. ... Cíl je evidentní, změnit výsledky druhé světové války... a snad i té první.“ (Frekvence 1, 25. března 2002)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kontaktní formulář

Název

E-mail *

Vzkaz *